Aplikacja

U-aplikacja
Aplikacje stosujemy zazwyczaj w przypadku konieczności pokrycia dużych powierzchni o mało skomplikowanym wzorze.  Może to być naszycie samodzielnego wzoru wyciętego wcześniej np. laserem lub tła do wykonania haftu. Ponieważ pokrycie haftem dużej powierzchni wiąże sie z kosztami i powoduje znaczne utwardzenie zahaftowanej powierzchni, aplikacja stanowi czasem dobra alternatywę.