Ochraniacze goleni

ochraniacze goleni

Ochraniacze goleni (piszczeli) należą do najczęściej używanych środków ochronnych w sportach walk. Ich zadaniem jest głównie ochrona przedniej części goleni (a w zasadzie kości piszczelowej) oraz przeciwnika. Minimalną powierzchnię chronioną oraz minimalne tłumienie energii dla ochraniaczy goleni określa norma EN-13277-1, oznakowanie CE oznacza zgodność z europejskimi przepisami (dyrektywą PPE). Certyfikaty organizacji sportowych nie mają mocy prawnej. Większość dostępnych ochraniaczy na piszczele osłania dolny i środkowy, czasem górny odcinek kości piszczelowej, opcjonalnie również podbicie stopy.

   Bardziej wrażliwe, a tradycyjnie pozbawione ochrony są miejsca zaznaczone na załączonym szkicu. Z tego powodu najczęściej podlegają kontuzjom. Z powodu dużej ilości bolesnych i groźnych  kontuzji zwróciliśmy uwagę na te miejsca przy konstrukcji niektórych wersji ochraniaczy goleni.

   Przy wyborze sprzętu ochronnego nie zawsze należy kierować się maksymalnym tłumieniem (nie zawsze nawet jest to korzystne), bardzo istotny jest komfort, stabilność oraz przepisy danego sportu określające rodzaj ochraniaczy.

ochraniacze goleń/stopa EVA

ochraniacze goleń/stopa EVA

brutto: 77,00 zł
(netto: 62,60 zł)